Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa unijnego wszystkie biopaliwa muszą posiadać certyfikat potwierdzający, że zostały otrzymane zgodnie z tzw. kryterium zrównoważonego rozwoju.

Jakie kryteria należy spełniać, aby uzyskać certyfikację biopaliw?

Producenci biomasy muszą spełniać wszystkie wymogi dotyczące praw pracowniczych oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska. Certyfikacja (http://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification ) obejmuje między innymi takie kryteria jak ilość powstających zanieczyszczeń i dwutlenku węgla, jak również wpływ metody pozyskiwania surowców na stan zalesienia. Kontroli podlega również ochrona praw człowieka i pracownika, a także przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny.

Jakie certyfikaty potwierdzają zgodność biomasy z wymogami dyrektywy unijnej 2009/28/WE?
Obecnie istnieje kilkanaście systemów certyfikacyjnych dotyczących kontroli biomasy. Najbardziej popularne i rozpoznawalne w naszym kraju to:

– ISCC – system opracowany w Niemczech. Odpowiedni dla każdego rodzaju biomasy uprawianej i zbieranej na całym świecie.

– REDcert – kolejny system niemiecki, który może być stosowany dla każdego rodzaju biomasy uprawianej i zbieranej w Unii Europejskiej oraz na Ukrainie i Białorusi.

– KZR IniG – system stworzony w Polsce, który obejmuje biomasę uprawianą i zbieraną na terenie Unii Europejskiej, odpady i pozostałości, a także surowce, biopaliwa i biopłyny z tego terenu.

Warto dodać, że każdy z systemów może być wdrożony w dowolnym podmiocie występującym w łańcuchu dostaw: producenta rolnego, przetwórców biomasy, a także dostawców paliw silnikowych

Dlaczego warto ubiegać się o certyfikację biomasy i biopaliw?

Certyfikacja biomasy i biopaliw jest obowiązkowa, aby prowadzić wymianę handlową na terenie Unii Europejskiej. Niewątpliwą korzyścią z posiadania certyfikatu jest możliwość korzystania z ulg podatkowych dla dystrybutorów paliw obowiązujących w państwach członkowskich wspólnoty. Ponadto biomasa posiadająca certyfikat może być wykorzystana także do innych celów, np. w branży spożywczej.

Autor wpisu:

Specjalista budowania MLM online ( marketingu sieciowego przez internet ). Współzałożyciel Grupy Marketingowej BB Elite Club. Szkolę w Akademii Nowoczesnego Marketingu GVO. Jestem tu by szkolić i pomagać naszym partnerom osiągnąć sukces.

http://wojciechwesolowski.pl/

(Visited 206 times, 1 visits today)
Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu