Język angielski od dekad stanowi podstawowy język do komunikowania się w globalnym świecie. Także w Polsce już dawno zyskał on ogromne znaczenie zarówno w edukacji, jak i gospodarce oraz polityce. Od pewnego czasu podobną rolę zaczyna pełnić język ukraiński.

W wyniku dużych migracji ludności ukraińskiej (szczególnie w roku 2022 wskutek rosyjskiej inwazji na Ukrainę) stał się powszechną mową w polskich miastach. Nie dziwi zatem fakt, że w związku z tym gwałtownie wzrósł popyt na usługi tłumaczów tego języka.

Biuro tłumaczeń języka ukraińskiego

O ile tłumacz języka angielskiego stanowi usługi, które stosunkowo łatwo znaleźć na rynku, tłumaczenia przysięgłe ukraińskiego wciąż są względną rzadkością. A to z kolei przedkłada się na wysoką jakość proponowanej nam oferty.

Rosnąca konkurencja, ekskluzywność zawodu oraz duża liczba zainteresowanych firm, ale też osób prywatnych odzwierciedlają fachowość tej profesji. Tłumaczenia języka polskiego na język ukraiński i odwrotnie przeprowadza z reguły bardzo dobrze wykształcony tłumacz przysięgły.

Jeżeli poszukujemy dobrej, sprawdzonej oferty tłumaczeń mowy ukraińskiej i zależy nam na gwarancji wolnych od błędów, eksperckich tłumaczeń, więcej informacji znajdziemy na: Biuro tłumaczeń Katowice.

Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego, czyli kto?

W zakresie usług tłumaczeniowych powinny znajdować się elementarne świadczenia, do których należą tłumaczenia pisemne dokumentów, tłumaczenia słowne osób, jak również pomoc i wsparcie w redakcji wniosków, deklaracji i innych pism, które powinny zostać napisane w sposób poprawny gramatycznie oraz stylistycznie.

Profesjonalny tłumacz języka ukrainskiego doskonale orientuje się w charakterystyce dialektów wschodniosłowiańskich. Zna specyfikę języka ukraińskiego, lecz także języka rosyjskiego i języka prasłowiańskiego, czyli tych, z którymi mowa ukraińska ma najwięcej wspólnego.

Czym powinien odznaczać się tłumacz języka ukrainskiego?

Tłumaczy przysięgłych języka ukraińskiego powinno charakteryzować posiadanie odpowiednich certyfikatów potwierdzających jego biegłą znajomość, lecz także określonych polskim prawem uprawnień. Funkcję tłumacza przysięgłego reguluje ustawa z 2005 roku.

Aby móc świadczyć fachowe usługi tłumaczeń pod przysięgą osobą aplikująca musi zdać właściwe egzaminy, po których zaliczeniu zostaje wpisana na ogólnokrajową listę tłumaczy przysięgłych. Wówczas osoba tłumacząca pod przysięgą może wraz ze skutkami prawnymi tłumaczyć dokumenty publiczne, pisma procesowe i urzędowe, jak również uwierzytelniać obcojęzyczne odpisy dokumentacji tego rodzaju.

(Visited 28 times, 1 visits today)