Lekarze i pozostali pracownicy służby zdrowia podczas epidemii koronawirusa muszą każdego dnia mierzyć się z wieloma problemami oraz przeciwnościami. Pomijając nawet oczywistą walkę z wirusem, dochodzi problem z uzyskaniem wiarygodnych informacji od pacjentów, brak akcesoriów ochronnych oraz kilkunastogodzinne dyżury.

  1. Konsultacje z bardziej doświadczonym specjalistą
  2. Kiedy należy zasięgnąć opinii innego lekarza?
  3. Pomoc prawna dla pracowników służby zdrowia
  4. Zalecenia dla lekarzy w trakcie specjalizacji

Nic więc dziwnego, że w ostatnim czasie wielu lekarzy postanowiło skorzystać z porad prawnych, aby rozwiać wątpliwości w związku z nałożonymi na nich obowiązkami. Poniżej znajdziesz porady, które przydadzą się lekarzom w trakcie specjalizacji.

Konsultacje z bardziej doświadczonym specjalistą

Nie ulega wątpliwości, że każdy lekarz musi wykonywać swoje obowiązki z poszanowaniem etykiety zawodowej i zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na artykuł 37 u.z.l.l.d., który jasno wskazuje, że w przypadku wystąpienia wątpliwości – które mogą mieć charakter terapeutyczny lub diagnostyczny – lekarz powinien zwrócić się po opinię do innego specjalisty, a w razie potrzeby zorganizować konsylium lekarskie. O tego typu konsultację może również wnioskować pacjent. Przepis obejmuje każdego z lekarzy i nie ma znaczenia, czy ktoś ma specjalizację.

Walka z koranowirusem jest trudna przede wszystkim z tego powodu, że dotychczas lekarze nie mieli okazji zmierzyć się z podobnym problemem (a przynajmniej nie na taką skalę). Dodatkowo wielu lekarzy specjalistów nie do końca wie, jak sobie radzić z wirusem. Z tego powodu każde działanie, które może ułatwić lekarzom pracę i przyśpieszyć postawienie diagnozy należy uznać za słuszne. Lekarze powinni więc w przypadku wątpliwości co do prawidłowości diagnozy skorzystać z konsultacji.

Kiedy należy zasięgnąć opinii innego lekarza?

Okazuje się, że wspomniana ustawa (art. 37 u.z.l.l.d.) nie wyczerpuje wszystkich sytuacji, w których lekarz powinien uzyskać opinię innego lekarza. W niektórych przypadkach powinien to być nawet lekarz o tej samej specjalności.

Pierwsza z takich sytuacji ma miejsce wtedy, gdy lekarz w żaden sposób nie może uzyskać od pacjenta (lub jego przedstawiciela) pisemnej zgody na przeprowadzenie ryzykownego zabiegu, a zwlekanie z podjęciem decyzji mogłoby zagrozić zdrowiu i życiu danej osoby. Wówczas lekarz odpowiedzialny za leczenie powinien skonsultować sprawę z innym specjalistą.

Kolejnym przykładem jest pojawienie się takich okoliczności podczas zabiegu lub leczenia, które koniecznie należy uwzględnić, gdyż w przeciwnym razie pacjent będzie narażony na problemy zdrowotne lub nawet utratę życia. Wówczas pacjent powinien wyrazić pisemną zgodę na kontynuowanie leczenia, ale zazwyczaj okazuje się to niemożliwe.

Jak wskazuje art. 35 ust. u.z.l.l.d., lekarz odpowiedzialny za przeprowadzanie zabiegu lub prowadzący leczenie ma wówczas możliwość zmienić jego zakres, jednak – jeżeli tylko istnieje taka możliwość – powinien uzyskać opinię innego lekarza.

Warto również wspomnieć o sytuacji, w której opinia lekarza tej samej specjalizacji, a czasami zwołanie konsylium lekarskiego, jest konieczna z tego powodu, że wniosek o nią został złożony przez pacjenta. Przepisy nie określają terminu, w którym należy przeprowadzić taką konsultację, ale należy pamiętać, że na pierwszym miejscu powinno być dobro pacjenta. Tym samym lekarz powinien jak najszybciej rozpocząć prawidłowe leczenie.

Pomoc prawna dla pracowników służby zdrowia

Żaden lekarz nie powinien przekraczać swoich umiejętności zawodowych, jednak niektóre sytuacje – czego najlepszym przykładem jest epidemia koronawirusa – czasami uniemożliwiają stosowanie się do standardowych praktyk i zaleceń.

Jednocześnie warto pamiętać, że chociaż zgodnie z art. 10 Kodeksu Etyki Lekarskiej, w przypadku konieczności przeprowadzenia czynności, które przewyższają umiejętności lekarza, musi on skorzystać z pomocy bardziej doświadczonego specjalisty, to wyjątkiem są nagłe wypadki.

Chodzi o wszystkie sytuacje, w których zwlekanie z podjęciem działań mogłoby zagrozić zdrowiu, a nawet życiu pacjenta. Wiele przydatnych informacji na temat prawa medycznego w Polsce można znaleźć na stronie kancelarii www.jakubowskazawada.com.

Zalecenia dla lekarzy w trakcie specjalizacji

Dobrą praktyką jest rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej każdego z pacjentów. Należy w niej uwzględniać informacje o każdej zleconej konsultacji. Jednym z zaleceń jest wpisywanie próśb kierowanych do innych lekarzy-specjalistów o wyniki konsultacji.

Należy też pamiętać o tym, że jeżeli stopień skomplikowania danego przypadku wykracza poza własną specjalizację, zasięgnięcie konsultacji będzie najlepszym rozwiązaniem. Jeżeli natomiast nie przełoży się to na wyeliminowanie wątpliwości, pozostaje jeszcze zwołanie konsylium lekarskiego.

Każdy, niezależnie od sytuacji, powinien mieć świadomość, że w przypadku wystąpienia konsekwencji związanych z leczeniem pacjenta w nieprawidłowy sposób winę poniesie lekarz. Dlatego właśnie tak ważne jest zasięganie opinii innych specjalistów, gdyż może to ułatwić znalezienie optymalnej metody lub wykrycie niedopatrzeń.

 

Autor wpisu:

Specjalista budowania MLM online ( marketingu sieciowego przez internet ). Współzałożyciel Grupy Marketingowej BB Elite Club. Szkolę w Akademii Nowoczesnego Marketingu GVO. Jestem tu by szkolić i pomagać naszym partnerom osiągnąć sukces.

http://wojciechwesolowski.pl/

(Visited 374 times, 1 visits today)
Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu