Choć pojęcie “przemysł kreatywny” pojawiło się w latach 90, to jego oficjalna definicja powstała w Wielkiej Brytanii i brzmi ona tak : „poprzez termin przemysł kreatywny rozumie się wszystkie działania, które biorą się z indywidualnej kreatywności i talentu, i które mają zarazem potencjał kreowania bogactwa oraz zatrudnienia poprzez wytwarzanie i wykorzystywanie praw własności intelektualnej”.

 Według definicji brytyjskiej do przemysłów kreatywnych zaliczają się: reklama, film i wideo, architektura, muzyka, rynek sztuki i antyków, sztuki performatywne, gry komputerowe i wideo, rynek wydawniczy, rzemiosło, oprogramowanie, wzornictwo, radio i telewizja oraz projektowanie mody.

Biorąc pod uwagę powyższą definicję, przemysł kreatywny to obszar działalności twórczej opierającej się na pomysłowości, talencie i umiejętnościach jednostki. W efekcie dąży on do rozwoju gospodarki i tworzenia nowych miejsc pracy. Przemysł kreatywny jest w obecnych czasach podstawowym czynnikiem rozwoju Unii Europejskiej. Dlatego też coraz więcej uczelni, w tym także – jak czytamy na gsw.gda.pl – Gdańska Szkoła Wyższa, oferuje studia podyplomowe na kierunku zarządzanie przemysłem kreatywnym.

Absolwent takiego rodzaju studiów zdobywa na bieżąco wiedzę i kształtuje swoje predyspozycje menedżerskie w działalności twórczej, opierającej się na pomysłowości, talencie i umiejętnościach jednostki. Przemysł kreatywny ma ogromne zapotrzebowanie na absolwentów specjalistów, którzy będą potrafili samodzielnie pracować, a przede wszystkim działać koncepcyjnie, a nie odtwórczo. Powinni oni w codziennej pracy opracowywać nowatorskie rozwiązania i tworzyć nowe, znaczące formy. Ten kierunek to przestrzeń, gdzie najcenniejszym kapitałem jest pomysłowość, talent i intelekt. I właśnie w tym aspekcie to humaniści mają przewagę, bo nikt tak jak oni, nie posiada umiejętności kreatywnego myślenia potrzebnego tak naprawdę w każdym zawodzie.

Twórcy studiów postawili sobie za cel stworzenie grupy specjalistów z różnych dziedzin – inżynierii, edukacji, programowania komputerowego, prac badawczo-rozwojowych, osób związanych ze sztuką, projektowaniem i mediami, specjalistów i menedżerów o gruntownym przygotowaniu merytorycznym. Wszystkich ich łączy jeden cel: opracowywanie innowacyjnych rozwiązań problemów. Osiągnięcie takiego stanu rzeczy możliwe jest tylko we wspólnym działaniu, ponieważ przedstawiciele nauk ścisłych nie poradzą sobie w najbardziej efektywny sposób z pracą kreatywną, nie korzystając z zasobów wiedzy i kompetencji humanistów. Uczelnie takie jak Gdańska Szkoła Wyższa utworzyły kierunek zarządzanie kreatywne, bo są to multidyscyplinarne studia, bedące odpowiedzią na obserwowane w ostatnich latach zmiany w gospodarce światowej i polskiej. Studia te zostały zaprojektowane na podstawie badań długofalowych potrzeb rynku pracy i trendów w nauczaniu nowoczesnego zarządzania w Polsce.

Warto skorzystać z oferty tej uczelni. Nie tylko zdobędziemy tu odpowiedni i bardzo przyszłościowy zawód, ale również podniesiemy dodatkowo swoje kwalifikacje zawodowe. Inwestycja w siebie jest zawsze najlepszą inwestycją, która w efekcie może przynieść spore zyski.

Autor wpisu:

Specjalista budowania MLM online ( marketingu sieciowego przez internet ). Współzałożyciel Grupy Marketingowej BB Elite Club. Szkolę w Akademii Nowoczesnego Marketingu GVO. Jestem tu by szkolić i pomagać naszym partnerom osiągnąć sukces.

http://wojciechwesolowski.pl/

(Visited 170 times, 1 visits today)
Grupa Marketingowa PodstawyBiznesu