Jednym z najlepszych sposobów na rozwój biznesu jest inwestowanie w szkolenia pracowników. Poszerzenie ich umiejętności bezpośrednio przekłada się na korzyść firmy. Warunkiem jest właściwy dobór kursów, które przyniosą spodziewane efekty.

Czym jest szkolenie compliance?

Szkolenie compliance kierowane jest do kadry zarządzającej. Powinno obejmować specjalistów zajmujących się audytem wewnętrznym i kontrolą, członków rad nadzorczych, zarząd firmy, prezesów, dyrektorów, a także pracowników działu prawnego. Udział w nim wskazany jest wszystkim osobom odpowiadającym w firmie za zarządzanie ryzykiem braku zgodności, promowanie zachowań etycznych, czy przeciwdziałającym nadużyciom.

Prowadzenie przedsiębiorstwa zgodnie z międzynarodowymi i krajowymi wymogami prawa oraz zasadami etyki to właśnie compliance. Szkolenie ma na celu wprowadzenie rozwiązań, dzięki którym uniknie się zagrożeń, a działalność operacyjna firmy będzie zgodna z zasadami prawa i etyki. Sprawdź co znaczy compliance po polsku.

Ponieważ przepisy prawne ciągle się zmieniają, odpowiedzialne zarządzanie organizacją odgrywa ogromną rolę. Jest ważne nie tylko z punktu widzenia raportowania, lecz także z powodu oczekiwań klientów. Instrumentów potrzebnych do wprowadzenia polityki compliance dostarczą szkolenia w Akademii LTCA.

Szkolenia prowadzone przez Akademię LTCA

Akademia LTCA z siedzibą w Warszawie organizuje szkolenia otwarte i zamknięte. Prowadzą je eksperci w tematyce kursów. Wiedza i umiejętności zdobyte w Akademii umożliwią lepsze prowadzenie i rozwój firmy i pozwolą na zrozumienie zasad i praw, ważnych w działalności gospodarczej.

Tematyka szkoleń jest ściśle z nimi związana. Przedsiębiorcy znajdą tu kursy takie jak: szkolenia antykorupcyjne, podatek u źródła – rozliczanie transakcji międzynarodowych na gruncie podatków dochodowych, ryzyka i odpowiedzialność spółek oraz kadry zarządzającej – aspekty prawne, karne i karnoskarbowe oraz podatkowe – system compliance, jako narzędzie ograniczające ryzyka, ceny transferowe i wiele innych.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniach

Szkolenia podatkowe, mające na celu przygotowanie do zmian w przepisach prawnych, pozwolą na przygotowanie się do nich i wdrożenie nowych rozwiązań. Dzięki temu finansom firmy nie będzie zagrażało zachwianie, a ich płynność pozostanie zachowana. Zdobyta wiedza zapewni szybkie rozpoznanie problemów i zapobieganie im.

Firma zyskuje czas na stopniowe wprowadzanie zmian, bez pośpiechu i utraty zaufania klientów. Szybsze przygotowanie do nowych przepisów to przewaga nad konkurencją i uniknięcie konsekwencji w postaci utraty reputacji firmy, czy kar finansowych za opóźnienie.

Wyszkolona kadra i pracownicy nauczą się rozgraniczać zadania w przenikających się obszarach i w praktyce stosować zasady compliance. Wiedza staje się siłą napędową przedsiębiorstwa i motywacją dla pracowników. Za sukcesem każdej firmy stoją pracownicy, dlatego nie należy zaniedbywać poszerzania ich umiejętności.

Szkolenia prowadzone przez Akademię LTCA to wzrost kompetencji kadry zarządzającej i pracowników. Przekłada się to bezpośrednio na dobrostan firmy, gdyż ta, właściwie prowadzona i reagująca na nadchodzące zmiany zwiększa swoje szanse na rynku i zaufanie klientów.

(Visited 54 times, 1 visits today)