Regulamin

1. Właścicielem tego serwisu jest Wojciech Wesołowski

2. Przebywając na stronie internetowej serwisu podstawybiznesu.pl.com zwanego dalej Serwisem, pobierając z niego informacje lub korzystając z informacji tu zamieszczonych, rejestrując się jako użytkownik, w pełni zgadzasz się z tym regulaminem. Jeśli nie zgadzasz się z jakąś częścią tego regulaminu należy natychmiast opuścić Serwis.

3. Wszystkie umieszczone porady, informacje i przykłady mają służyć tylko do własnych celów edukacyjnych i nie należy ich wykorzystywać do żadnych konkretnych zastosowań bez przeprowadzenia własnych prób i doświadczeń. Nie udzielam żadnych gwarancji, że podane informacje są całkowicie wolne od błędów i nie biorę odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z zastosowania podanych informacji, porad i przykładów. Wykorzystujesz zawarte tu informacje na własną odpowiedzialność.

4. Wszelkie kwestie dotyczące prywatności użytkowników Serwisu zawarte są w Polityce Prywatności.

5. Żaden z użytkowników nie może działać na szkodę Serwisu.

6. Wszelkie artykuły, informacje, zdjęcia, programy zamieszczone w serwisie podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą o Prawach Autorskich i są własnością ich twórców. Nie możesz ich publikowaćbez pisemnej zgody właściciela.

7.Niniejszy regulamin jest jedyną akceptowaną formą uregulowań w korzystaniu z Serwisu.

8.Zastrzegam sobie możliwość zmiany regulaminu w całości oraz poszczególnych jego punktów. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania (umieszczenia) w zakładce Regulamin Serwisu.

Właściciel Wojciech Wesołowski